PET undersøkelser i barnemedisin

Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital inviterer til ettermiddagsseminar 21. april 2016 i auditorium BS31 i Bevegelsessenteret 3 etasje. Seminaret som er gratis og åpent for alle, har tema: "PET undersøkelser i barnemedisin: 2 år med PET MR - Erfaringer og nye muligheter."

Program:

16:15 - 16:35  PET MR av Barn. Teknikk og gjennomføring. Ved  Per Arvid Steen fagansvarlig radiograf for PET MR ST Olav

16:40 – 17:10  PET MR av barn ved St Olavs hospital. Erfaringer etter 2 år. Ved  Aleksei Ogarkov overlege i Radiologi St Olav

17:15 – 17:55 Trenger vi andre PET-tracere enn FDG for undersøkelser av barn. Ved Trond Velde Bogsrud, overlege, PhD, Oslo Universitetssykehus, førsteamanuensis Aarhus Universitet / PET-Center.

For ytterligere informasjon kontakt evt: Anna Thora Grammeltvedt.