Elektronisk klinisk beslutningsstøtte

Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om Elektronisk klinisk beslutningsstøtte (EKB). Dokumentet er godkjent av styret og publiseres nå som foreningens standpunkt. Likere og riktigere bruk av bildediagnostikk og Elektronisk klinisk beslutningsstøtte er tema for kvalitetsseminaret på årets høstmøte.

Det er en stor og uønsket variasjon i forbruk av bildediagnostiske tjenester. Kvalitetsutvalget i Norsk radiologisk forening har engasjert seg i problemstillingen, og vurdert om Elektronisk klinisk beslutningsstøtte kan bidra til å jevne ut denne variasjonen. Resultatet er policydokumentet som nå er godkjent av styret og publiseres som foreningens standpunkt. Du finner dokumentet her (eller i høyre marg).