Generalforsamling NFMSR 2017

Kjære radiolog! Med dette inviteres du til generalforsamling og faglig foredrag i regi av Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi.

Generalforsamling NFMSR 2017

Generalforsamlingen avholdes under Høstmøtet på Ingeniørenes Hus i Oslo torsdag 26.10. kl 16.45, og vil vare i drøyt 1 time. Samme kveld er det fellesmiddag for alle høstmøtedeltakere (obs påmelding). Se hele høstmøteprogrammet her: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening/Hostmotene/

Vi håper å se så mange som mulig av våre medlemmer på høstmøtet og generalforsamlingen. Også ikke-medlemmer og potensielle nye medlemmer er velkomne!

Saksliste/program:

1. Velkommen og Godkjenning av innkalling, ved formann.

2. Styrets årsberetning, ved formann.

3. Fremlegging og godkjenning av regnskap 2017, samt budsjett 2018, ved kasserer.

4. Orientering om kursaktivitet og fremtidige aktiviteter, ved formann og styret.

5. Valg til styret. Helga Brøgger og Bård Bjørnarå går etter eget ønske ut av styret i år. Valgkomiteen har innstilt Håkon Lund-Hanssen og Peter Schubert som nye medlemmer.

6. Valg til valgkomite. Ragnhild Gunderson og Knut Algård går ut av valgkomiteen og erstattes av avtroppende styremedlemmer Helga Brøgger og Bård Bjørnarå. NFMRs formann er til en hver tid valgkomiteens formann.

7. Eventuelle temaer til diskusjon fra salen.

8. Faglig innslag, cirka 25 minutter: "MR iliosacralledd" ved Knut Algård.

Iht vedtektene må eventuelle innsigelser til punkt 5 og 6 leveres valgkomiteen senest 14 dager før generalforsamlingen.

Vel møtt!


mvh

Roar Pedersen
Formann NFMSR