Minneord for Marianne Oroszko Haakonsen

Vår gode venn og kollega Marianne Oroszko Haakonsen døde på Drammen sykehus 29.10. 2015, 54 år gammel. 

Hun var født i Oslo. Etter eksamen ved Kristelig Gymnasium i 1980 dro hun til Bergen, der hun ble cand.med. i 1987. Hun hadde turnustjeneste ved Sentralsykehuset i Buskerud 1987 – 88, deretter distriktturnus i Lørenskog, så var hun et halvt år ved Lillestrøm legesenter og ett år ved Drammen bedriftshelsetjeneste. Utdanningen i radiologi startet hun ved Sentralsykehuset i Buskerud i 1993, ved radiologisk avdeling, med sideutdanning ved revmatologisk avdeling. Hun ble konstituert overlege i 1998 og fikk fast stilling i 1999.

Marianne var en dyktig radiolog, med stort engasjement for diagnostikken, men hun hadde også en betydelig interesse for forskning. Hun var forfatter og medforfatter av åtte artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og representerte avdelingen med presentasjoner på kongresser i Norge og i utlandet.

Marianne var stolt og modig – og behandlet alltid sine medmennesker med respekt og omtanke. I mange år var hun plaget med kronisk sykdom, men med en vilje av stål var hun tilbake i arbeid så snart det lot seg gjøre. Hun la for dagen en imponerende arbeidsvilje og arbeidsglede og maktet å opprettholde et høyt faglig nivå. Hun hadde et særlig engasjement for barnenevrologiske MR-undersøkelser.

Marianne var veldig glad i jobben sin – og vi var veldig glade i henne. Hun etterlater seg to flotte, voksne barn og en bror som sto henne nær. Vi deler sorgen over deres tap.

Marianne Oroszko Haakonsen