Minneord for Mogens Haaland

Min meget gode venn og kollega Mogens Haaland døde 18.11.2015, 82 år gammel.

Mogens var  drammenser og det var i hjembyen han avsluttet den videregående skole i 1951.  Medisinstudiet fullførte han i Oslo. Deretter  turnustjeneste ved Kongsberg sykehus og Hemne distrikt. Så startet han spesialutdanning i radiologi med ass.legetjeneste ved rtg.avd. Kongsberg sykehus. Deretter fulgte reservelegetjeneste ved Vestfold sentralsykehus, Tønsberg og til slutt ass.lege- og reservelegetjeneste ved rtg.avd., Rikshospitalet. Etter datidens ordning hadde han tatt sideutdannelse ved medisinsk og nevrologisk avdelinger i Tønsberg og til slutt tjeneste ved allminnelig avdeling Det  Norske Radiumshospital.

Til rtg.avd. i Drammen (Buskerud sentralsykehus) kom han som ass.overlege i 1971. Stillingen ble senere omgjort til overlege.

Mogens var en meget dyktig fagmann og en ytterst god kollega og venn. Han la særlig vekt på opplæring av yngre kolleger som satte umåtelig pris på han. Grunnet en alvorlig og kronisk lidelse gikk han av med pesnsjon bare 62 år gammel. Dette var et stort tap for avdelingen.

Mogens var utover sitt fag meget belest og kunskapsrik. Hans store hobby var litteratur og han hadde spesialisert seg på kvinnelige norske forfattere fra 1800-tallet. Bl.a. var han medforfatter av en litteraturhistorie om norske kvinnelige forfattere og han var mangeårig medlem av den eksklusive Bibliofilklubben.

Røntgenavdelingen ved sykehuset kunne også nyte godt av hans skriveferdigheter og han var en selvsagt medredaktør da avdelingen utga en jubileumsbok (90-årsjubileum ) i 1995.

Ved sin død etterlot han seg kone og to barn.

Tor Erik Gudmundsen