Minneord for Tone Bohmann

Tone Bohmann døde brått og uventet 7. januar 2017, nær 72 år gammel. På Radiologisk Avdeling på Radiumhospitalet mottok vi meldingen med sjokk og sorg. Vi har mistet en kunnskapsrik, varm og fargerik kollega og venn.

Tone var ferdig utdannet lege i 1971 etter studier i Würtsburg, Tyskland, og ble godkjent spesialist i radiologi i 1983. Hun ble ansatt som overlege på Radiumhospitalets røntgenavdeling i 1987 og har jobbet her siden.  

I løpet av Tones yrkesliv har røntgenfaget gjennomgått en rivende utvikling med stadig nye teknologiske muligheter. Tone jobbet til det siste med dagens teknologi, men behersket fortsatt metoder som få mestrer i dag. Etter oppnådd pensjonsalder valgte Tone selv å fortsette i arbeid noen dager i uken, til stor glede og nytte for kolleger og pasienter.

Mange av oss på røntgenavdelingen har kjent Tone i 20-30 år og hun var som en klippe i hverdagen.  Kunnskapsrik og med et hav av erfaring, alltid hjelpsom og villig til å dele av sin kunnskap. Hun var opptatt av at nye spesialistkandidater skulle finne seg vel til rette.

Vi vil huske Tone som omsorgsfull, klok og raus, alltid deltakende og interessert i andres ve og vel, - også i perioder da hun hadde mye å stri med i eget liv.  Tone gjorde ikke forskjell mellom yrkesgrupper og var like hyggelig mot alle.  Tone var en samfunnsengasjert og interessant samtalepartner. Hun elsket film, litteratur og reising.  De siste årene hadde hun mye glede av gruppereiser til eksotiske steder. Hennes siste utenlandstur var til Roma få dager før hun døde, og hun gledet seg veldig til en planlagt tur til Antarktis med sin kjære datter.

Vi takker for alt Tone ga av seg selv og bevarer minnene om gode, dype samtaler i våre hjerter.  Nå er det ingen som ønsker oss «god middag» etter endt arbeidsdag. Vi savner henne. Våre tanker går spesielt til Tones datter Ingunn, barnebarna Junie og Tim og til Tones søster Unni med familie.

På vegne av medarbeidere ved Avdeling for Radiologi, Radiumhospitalet

 Hanne-Line Emblemsvåg
 Anne Marit Wiedswang
 Turid Vetrhus