Minneord for Trond Bjerke Larssen 1944-2016

Trond Bjerke Larssen ble født i Norheimsund i 1944. Han var eldst i en søskenflokk på fire og vokste opp med foreldre og søsken i Bergen og, fra han var åtte år, i Lofoten.

Trond gikk på gymnaset på Voss og studerte medisin i Giessen i Tyskland og ved Universitet i Oslo der han avla medisinske embetseksamen i 1970. Siden 1972 har Trond arbeidet innen radiologi, bl.a. ved Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet før han jobbet som radiolog ved Haukeland Universitetssykehus fra 1986 og frem til han ble pensjonist.

Trond har vært en entusiastisk og kunnskapsrik radiolog med et sterkt engasjement for fagutvikling og overføring av kunnskap til yngre kolleger. Han disputerte i 2006 med avhandlingen “Hepatic cysts. Occurrence and effect of single-session alcohol sclerotherapy” og bidro gjennom dette til å utvikle en skånsom og internasjonalt anerkjent metode for å behandle symptomgivende levercyster.  

Trond hadde også usedvanlig gode kunstneriske evner. Han har hatt en rikholdig produksjon av tegninger og illustrasjoner, ofte med et humoristisk tilsnitt og med motiv fra radiologifaget, som bl.a. har dekorert veggene på radiologisk avdeling. Han var en friluftsmann med sans for enkle gleder. Få andre kunne lokke til seg hjort på kilometers avstand eller lage ildsted av gamle vaskemaskintromler.

Trond ble de siste årene rammet av en progressiv og dødelig lungesykdom. På en fin måte var han åpen om sykdommen. Han var tapper og glad i livet også mot slutten når sykdommen begrenset ham som mest. Vi tar avskjed med Trond Bjerke Larssen i stor takknemlighet. Han var en varm kollega, dyktig fagperson og god venn. Våre tanker går til Tronds familie – hans kone Inger Johanne og hans to døtre Kathrine og Elisabeth med familier som har mistet en kjær ektefelle, far, svigerfar og bestefar.   

På vegne av kolleger ved Radiologisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus: Ansgar Espeland, Aslak Aslaksen, Dag Jensen, Karen Rosendahl, Jarle Rørvik, Jostein Kråkenes, Marit Bolstad og Ingfrid Haldorsen 

Trond Bjerke Larssen, foto: UiB

Trond Bjerke Larssen, foto UiB