Nordic Fellowship in Clinical Radiology

Nordisk forening for medisinsk radiologi lyser ut reisestipend for leger i spesialisering. Stipendet kan brukes til utdanningsopphold eller forskningsopphold i et annet nordisk land, og skal fremme samarbeid mellom de nordiske landene. Ny søknadsfrist, utsatt til 15. januar 2018.

For å søke må du være medlem i Norsk radiologisk forening. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og sendes til styret i norsk radiologisk forening på post.norafo@gmail.com innen 15. januar 2018.

Søknaden bør inneholde:

  • Hensikt med oppholdet
  • Destinasjon og varighet
  • Planlagt tidspunkt for opphold
  • Kort CV
  • Anbefaling av søknaden fra leder ved avdelingen der LiS er ansatt.

Tildeling av stipend skjer ved styremøtet for Nordisk forening for medisinsk radiologi i mars, og søkere får beskjed før 1. april. Tildelte midler må brukes innen 12 måneder.

Etter endt opphold må det sendes rapport til Nordisk forening innen 2 måneder.

Les hele utlysningen her!