Sommerhilsen fra NFTR

Kjære kolleger, nå er vi godt inni sommeren. For noen av oss er det ferien allerede over. Bergen har slått uønskede gamle værrekorder (mest regn i juli på 46 år), men jeg håper at dere andre har hatt en fin sommer. 

Vanligvis er det naturlig å gi en kort rapport fra ESTI på denne tiden. Men siden ESTI i år ble flyttet fra Istanbul til Krakow i oktober, så er det lite aktivitet å rapportere fra NFTR styret.  
Det er på tide å se fremover mot høst igjen:
For de av dere som ønsker faglig oppdatering i høst finnes flere gode muligheter.
Først, Late summer CT course som arrangeres i Maastricht 9-10 september. Temaet i år er thoraxradiologi, og foredragene dekker HRCT, noduli, og lunge cancer staging  (http://www.atriummc.nl/ctmricourse/).
Så er det mulig å delta på ESTI i Krakow 23-24 oktober, som er søndag og mandag. Like forut for dette arrangeres ESCR i Krakow, så dere med interesse for både hjerte og lunge diagnostikk har mulighet til å kombinere dette (escr.org og myesti.org).
Radiologisk høstmøte arrangeres i år kun av radiologer og fysikere. Som alltid er dette i Oslo, og thoraxradiologi dagen er fredag. Da har vi først foredrag fra 09-10, og vår generalforsamling 11.30 - 12. Generalforsamlingen er åpen for alle, også ikke-medlemmer. Fra i år blir det valg eller gjenvalg av halve styret hvert år. Alle medlemmer oppfordres til å delta på høstmøtet på fredag.
Ellers, så venter "alle" på de endelige resultater fra den største europeiske lungecancer screening studien (NELSON). Det er enkelte internasjonale radiologer som hevder at uansett om NELSON ikke skulle vise at screening redder liv, så kan ingen se bort fra resultater fra den store amerikanske studien (NLST), og at Europa må forberede seg på innføring av lungecancer screening ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26711931 ). Vi får se hva den endelige konklusjonen blir.
Vi går altså en spennende høst i møte!!
Fortsatt god sommer!
Med vennlig hilsen
Anagha P Parkar
Styreleder NFTR