Forskningsstoff fra Noraforum

search

Periode

  • År: Måned:

38 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Fond til forskning og fagutvikling - Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon har opprettet et fond hvor du kan søke om forskningsmidler som vil fremme økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Søknadsfrist 15. nov.

Disputas: Geir André Ringstad

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic normal pressure hydrocephalus Disputasen finner sted 14. september på Rikshospitalet.

Norsk mammografiartikkel i Radiology Podcast

En norsk studie om sammenhengen mellom brysttetthet og utfall i mammografi-screening er blant artiklene som er valgt ut i Radiology's podcast i August. Podcasten kan lastes ned gratis.

Disputas: Aida Kapic Lunder

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease». Disputasen finner sted 20. juni på Akerhsus universitetssykehus.

Disputas: Karoline Skogen

Cand.med. Karoline Skogen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Image Texture Analysis: Quantifying and Discriminating Brain Tumours Different Shades of Grey. Disputasen er torsdag 14. juni på Ullevål Sykehus.

Disputas: Anne Sofie F. Larsen

Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).

Pris for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

Disputas: Ragnhild Marie Undseth

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects. Disputasen er 24. januar 2018, på Ullevål sykehus (Kirkeveien 166), Auditoriet øyeavdelingen (bygg 36).

Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2017

Styret i forskningsfondene har besluttet årets tildelinger. Gratuelerer til de heldige mottakerne.

ESCR 2017 Prisvinner

Anne Bethke fra OUS Ullevål vant pris (ESCR 2017 Best Abstract Session) for sin presentasjon "Early myocardial perfusion measured by CT in acute myocardial infarction treated by primary PCI" under årets ESCR årsmøte. Vi gratulerer!

Disputas: Anne Günther

Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation. Disputasen er torsdag 12. oktober i Oslo.

Disputas: Piotr Sowa

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging. Disputasen er 29.09.2017 i Oslo.

Forskningspris og kvalitetspris

Legeforeningen lyser ut Marie Spångberg-prisen til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats og en pris for kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Begge har søknadsfrist 1. mars.

Disputas - Anne Line Stensjøen

Anne Line Stensjøen - Doktorgradsprøve 15. februar ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Professorat ved Universitetet i Stavanger til Nevroradiolog

Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Disputas: Anselm Schulz

Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

RadForsk har besøkt UNN i Tromsø

RadForsk var på besøk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø 7. november 2016.

Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2016

Søknadsfristen var 16.9.2016. Styret besluttet i møte 27.10.2016 å bevilge til sammen kr 126.000,- til 6 av søkerne på følgende måte:


Disputas: Eva Kirkhus

Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin har forsvart sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Magnetic resonance imaging of musculoskeletal inflammation in children. Disputasen fant sted 12. okt. 2016 ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Erik Rud fikk pris for MR-prostata studie

Erik Rud (OUS) fikk i sommer "The John Blandy Prize" for sin artikkel i tidsskriftet British Journal of Urology International.

38 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter