Disputas - Anne Line Stensjøen

Anne Line Stensjøen - Doktorgradsprøve 15. februar ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Anne Line Stensjøen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, har fått antatt avhandlingen

“Pretreatment Growth Dynamics of Glioblastomas – Volumetric Assessment with Histopathological Associations and Prognostic Implications”

til forsvar for graden ph.d. i medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 

Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Erik Magnus Berntsen, professor Ole Solheim og professor Asta Håberg, alle NTNU.

Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte arbeidet:

  • Professor Pia Sundgren, Avdeling for Diagnostisk Radiologi, Lunds Universitet
  • Forsker Terje Sundstrøm, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Frode Manstad-Hulaas, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted onsdag 15. februar 2017 kl. 10.15 i auditorium MTA i Medisinsk teknisk forskningssenter.

Tema: “Glioblastoma: Imaging diagnosis and treatment response”

Disputas finner sted onsdag 15. februar 2017 kl. 12.15 i auditorium MTA i Medisinsk teknisk forskningssenter.

Professor Pia Sundgren er oppnevnt som førsteopponent og forsker Terje Sundstrøm er oppnevnt som andreopponent.

Professor Asbjørn Støylen vil lede disputasen.