Disputas Erik Rud

18. februar 2016 kl 13:15,  forsvarer Cand.med. Erik Rud ved Institutt for klinisk medisin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical impact of preoperative magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer. Disputasen foregår i Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166. Prøveforelesningen begynner kl 10.15.

I denne studien har vi undersøkt om operasjonsresultatene bedres dersom MR brukes før kirurgisk behandling av prostatakreft.

Ingen studier har så langt vurdert om MR faktisk fører til bedre operasjonsresultater hos pasienter med prostatakreft. I denne studien fikk halvparten av alle pasientene MR før operasjon, mens den andre halvparten ble operert uten MR. På den måten kunne vi sammenlikne operasjonsresultatene i de to gruppene. På forhånd forventet vi en effekt av MR hos pasienter med store og lokalavanserte kreftsvulster (cT2-3).

Studien viste at en enkel 12 minutters MR undersøkelse var svært godt egnet til å påvise prostatakreft. Resultatene våre er jevngode med studier som bruker MR-protokoller som tar 30-40 minutter.

Studien viste at operasjonsresultatene ble opptil 40% bedre når vi gjorde MR for en stor pasientgruppe med antatt små kreftsvulster (cT1). Denne gruppen utgjorde mer enn halvparten av alle pasientene, og funnet er derfor viktig selv om vi ikke kunne påvise bedre resultater for hele MR gruppen sett under ett, og heller ikke hos pasientene vi på forhånd forventet en effekt (cT2-3).

Resultatene våre viser at en rask og enkel MR-undersøkelse kan ha en stor betydning ved planlegging og gjennomføring av prostatakirurgi hos mange pasienter. MR er nå innført som rutineundersøkelse hos pasienter som skal opereres for prostatakreft på Oslo Universitetssykehus.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hedvig Hricak, Department of Radiology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
  • 2. opponent: Professor Jan-Erik Damber, Avdelningen för urologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitetet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Nina Farstad, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjell Magne Tveit, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr. Heidi B. Eggesbø, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål