Doktorgrad: Molekylærbiologiske faktorer ved lymfom

Analyser av tumorvev kan bidra til bedre tilpasset behandling hos pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom. Idun Hege Fiskvik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 25.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Prognostic tumor related factors in diffuse large B-cell lymphoma.

Les mer i tidsskriftet.