Forskningspris og kvalitetspris

Legeforeningen lyser ut Marie Spångberg-prisen til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats og en pris for kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Begge har søknadsfrist 1. mars.

 

Marie Spångberg-prisen

To kvalitetspriser