Nils Einar Kløw tildeles Æresmedlemskap

Styret har besluttet å tildele æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening til overlege og professor ved Oslo universitetssykehus, Ullevål: Nils-Einar Kløw.


Æresmedlemskapet tildeles for hans store innsats for norsk radiologi gjennom mange år. Han fremstår som en av få norske radiologer med stor vitenskapelig aktivitet og som har veiledet mange kolleger til en doktorgrad både innenfor feltet sitt: hjerte- og intervensjonsradiologi, og kolleger innen andre deler av radiologien.

Nils Einar tok sin medisinske eksamen ved Universitetet i Tromsø i 1980, og avla den amerikanske eksamen ECFMG i 1995. Etter turnus i Farsund og Halsa/Tustna, dro Nils-Einar tilbake til Tromsø og startet med radiologiutdannelsen i 1983. Tre år senere gjennomførte han et doktorgradsprogram i grenselandet radiologi og fysiologi ved universitetet i Tromsø. Han ble spesialist i radiologi i 1991 og tok doktorgrad samme året. Fra 1989 til 1996 arbeidet han som overlege med hjertediagnostikk og angiografi ved Rikshospitalet. Etter to år med fellowship i intervensjonsradiologi ved Universitetssykehuset i Minnesota, begynte han ved Ullevål sykehus i 1998 som overlege innen hjertediagnostikk, koronar- og perifer intervensjon. Han kunne dermed bidra med kunnskap og innføring av en rekke nye vaskulære prosedyrer. I 2005 hadde han et avbrekk og arbeidet som radiolog ved LBJ Medical Hospital på Amerikansk Samoa.  I 2011 sluttet han med koronar intervensjon. Fra 2011 tok han ansvar for thorax-, hjerte- og intervensjonsradiologien ved Aker og Ullevål sykehus og bidro dermed til at CT og MR av hjertet fortsatt er radiologenes domene ved OUS og at all ikke-koronar intervensjon fortsatt er radiologområder.

Nils Einar Kløw blir Æresmedlem

Nils Einar har alltid vært aktiv i undervisning av kolleger, både innen radiologi og andre spesialiteter. Han har derfor holdt en rekke foredrag nasjonalt og internasjonalt. Etter mange år som undervisningsleder i Tromsø, Rikshospitalet og Ullevål tok han på seg jobben som leder av spesialitetskomiteen i radiologi i 4 år fra 2002. Senere engasjerte han seg i Radiologforeningen og var leder i 5 år fra 2007. Etter å ha vært med å bygge opp Radforsk siden oppstarten i 2007, har han ledet Radforsk siste 3 år.

Nils Einar har en lang CV med 110 publikasjoner listet på Pubmed. Han har veiledet 11 kolleger til doktorgrad, flere radiografer til masteroppgaver og mange studenter til oppgaver i radiologi. Han disputerte i 1991 og siden 1998 har han vært professor i radiologi ved Universitetet i Oslo. Han er fortsatt en aktiv veileder.

Det er en stor glede å overrekke dette æresmedlemskapet til en meget velfortjent mottaker!

Gratulerer!