Professorat ved Universitetet i Stavanger til Nevroradiolog

Seksjonsoverlege og nevroradiolog Kathinka Dæhli Kurz ved Stavanger universitetssjukehus blir tilsatt som professor II i Helseteknologi ved Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, Universitetet i Stavanger fra 01.01.2017. 

Professor Kurz avla doktorgraden i 2011 på dynamisk MR-avbildning ved brystkreft og fallgruver ved disse, samt MR-avbildning av papillomer ved brystkreft. Hun har etter dette veiledet master- og PhD-studenter innen både MR-avbildning ved brystkreft, og endovaskulær slagbehandling. 

Vi gratulerer så mye!

Kathinka Dæhli Kurz