Stipendiatstilling for radiolog ved Høgskolen i Gjøvik

Ved Høgskolen i Gjøvik er det ledig stilling som stipendiat innen radiografi med fokus på pasientsikkerhet. Søknadsfrist 06.09.2015. Tiltredelse snarest mulig.

Høgskolen i Gjøvik har vedtatt strategisk plan for 2013-2016, hvor forskning innen pasientsikkerhet er et viktig innsatsområde. Dette støtter opp under den overordnede utviklingsretningen for høgskolen. Høgskolen har i oppfølging av dette formalisert et viktig samarbeid med Universitetet i Stavanger om forskning innen pasientsikkerhet for å forsterke dette arbeidet.

Seksjon HTS har ansvar for utdanning, forskning og utvikling innenfor radiografi og har forskningsaktivitet som fokuserer på de tre områdene pasientsikkerhet, bildekvalitet og radiografi.

Seksjonen skal rekruttere en stipendiat innen Kvalitet i bildediagnostikk med fokus på pasientsikkerhet. Tilsettingen gjelder for 4 år, med 75 % forskerutdanning og 25 % knyttet til undervisning og veiledning i utdanningen. Det forventes at stipendiaten skal ha fysisk tilstedeværelse på Høgskolen i Gjøvik.

Stillingen er tilknyttet en forskergruppe relatert til fagområdet pasientsikkerhet og inngå i et større forskningsprosjekt relatert til «human factors» og hvordan interaksjonen mellom menneske, teknologi og organisasjon har innflytelse på pasientens sikkerhet. Forskningsprosjektet har som mål å øke pasientsikkerheten innen radiologisk virksomhet. 

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som skal føre fram til doktorgrad ved Universitetet i Stavanger.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utvikling og gjennomføring av prosjektet gjennom alle deler av forskningsprosessen
 • Samarbeide med forskergruppen knyttet til prosjektet
 • Ta forskerkurs og gjennomføre andre oppgaver og krav knyttet til PhD-utdanningen
 • Delta i undervisning og veiledning av studenter i bachelor radiografi

Kvalifikasjoner:

 • Grunnutdanning som radiograf / radiolog med relevant utdanning på master/hovedfagsnivå fra universitet eller høgskole som gir opptak for doktorgradsprogram
 • Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt
 • Kjennskap til fagområdet pasientsikkerhet

Søknaden må inneholde:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Prosjektskisse (3 sider eksklusiv referanseliste; se fullstendig utlysning)
 • Masteroppgave/hovedoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid
 • En oversikt over egne publikasjoner

Nærmere opplysninger:

Spørsmål om prosjektbeskrivelsen/skissen kan fås ved å kontakte:
Professor Bjørn Hofmann  bjoern.hofmann@hig.no.

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:
Seksjonsleder Heidi Vifladt heidi.vifladt@hig.no / mobil 928 07 395