Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2016

Søknadsfristen var 16.9.2016. Styret besluttet i møte 27.10.2016 å bevilge til sammen kr 126.000,- til 6 av søkerne på følgende måte:


Haakon og Sigrun Ødegaards fond til fremme av norsk radiologisk forskning:

Navn 

Tildeling 

Tommy Hammer

20.000,-

Elisabeth Lindland

15.000,-

Geir Ringstad

22.000,-

Karl Julius Thrane

23.000,-

Thien Tran

26.000,-

Sum Haakon og Sigrun Ødegaards fond

106.000,-

 

 

Astrid og Finn Busch-Arnessens legat

Navn

Tildeling

Einar Hopp

20.000,-

Sum Astrid og Finn Busch-Arnessens legat

20.000,-