Tildelinger fra Radiologforeningens fond 2017

Styret i forskningsfondene har besluttet årets tildelinger. Gratuelerer til de heldige mottakerne.

Styret i Forskningsfondene besluttet i møte 26.10.2017 å bevilge til sammen kr 173.000,- til 4 av søkerne på følgende måte:

Haakon og Sigrun Ødegaards fond til fremme av norsk radiologisk forskning:

Navn

Tildeling

Hasan Banitalebi

40.000,-

Tordis Bøker

33.000,-

Tone Hovda

50.000,-

Lene Bjerke Laborie

50.000,-
Gratulerer med tildelingen!