5 kjappe - Møt en LiS

Mellom fjord og fjell i Voldsfjorden, møter vi en nygift sunnmørsk LIS som jobber ved radiologisk avdeling på sykehuset i Volda. Han heter Jon-Karsten Saunes, er 30 år gammel og kommer fra Ulsteinvik. Vi har stilt han noen spørsmål om hvordan det er å være LIS og jobbe ved et lite lokalsykehus.

5 kjappe - Møt en LiS
1. Hvordan havnet du i Volda?

Då moglegheita baud seg og eg i tillegg ikkje trivdes nevneverdig i min dåverande jobb, så var det verdas enklaste beslutning å flytte heimover for å prøve meg som radiolog.

2. Hvorfor valgte du radiologi og hva brenner du for i faget?

Interessa for radiologi har eg hatt heilt sidan studiet, eg synes arbeidsmetoda og "detektiv" biten med faget er svært appellerande. Kva eg "brenn" for er vanskeleg å svare på, kanskje er eg for fersk i faget. For tida synes eg det er kjekkt med intervensjonar. Generelt brenn eg for at pasientane, uansett bustad, skal ha eit godt behandlingsalternativ i lokalsjukehusa sine.

3. Hvordan er det å jobbe på et lite lokal sykehus?

Å jobbe på eit lite lokalsjukehus er heilt fantastisk! Alle kjenner alle, og samarbeidet avdelingane imellom er upåklageleg. Eg trur ein unngår ein del "byråkrati"/forseinkingar på denne måten. Til dømes er dei nyinnførte pakkefoløpa berre ei formalisering av måten vi har arbeidd på i Volda i alle år. Når sjukehuset er såpass lite er ein mykje meir synleg i gangane, ein forsvinn ikkje i mengda. Eg går heim kvar dag og tenkjer at eg har gjort ein viktig jobb for pasientane på sjukehuset.

4. Er ikke det litt ensomt å være eneste LiS?

Nei, vi har mange LIS på dei andre avdelingane og vi samarbeidar tett. Dessutan er det eit "ungdommeleg" miljø på avdelinga. Som einaste LIS får eg også god oppfølging av overlegane.

5. Hvordan ser du deg selv om 6- 7 år? Overlege ved Volda sykehus?

Om 6-7 år er eg overlege i Volda, så sant ikkje kona har andre planar...

Volda Sjukehus