Reisestipend

Reisestipend for Leger i Spesialisering - Søknadsfrist 20. januar 2016

Nordisk forening for medisinsk radiologi annonserer reisestipend for yngre leger / leger i spesialisering for 2016. Stipendet deles ut de årene det ikke arrangeres Nordisk kongress. Stipendet skal fremme nordisk samarbeid og skal støtte et besøk til en radiologisk avdeling i et annet nordisk land. Hvert lands radiologiske forening får sende inn 1 til 2 søknader. Søkere fra Norge må være medlemmer i Norsk radiologisk forening, og stipendet er først og fremst tiltenkt blivende radiologer i første eller andre år av spesialiseringen.

Søknader sendes til styret ved Peter Lauritzen (peter.m.lauritzen@gmail.com) innen 20. januar.

Søknaden må inneholde kontaktinformasjon, tittel, arbeidssted, hvor lenge du har vært i spesialisering i radiologi, hvor du vil reise og hvorfor. Søknaden kan være på norsk eller engelsk. Søknader som kommer etter fristen blir ikke vurdert.