Om oss

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com

Acta Radiologica
Elektronisk tilgang til Acta Radiologica er gratis for medlemmer av Norsk Radiologisk Forening.

Vi minner om:
For å få fornyet medlemsskap i ESR  må du som norsk radiolog registrere deg hos ESR!  Dette har betydning for blant annet kursavgift på ECR !!


Noraforum på nett