Styret

member

Raymond Brønn

Leder
Arbeidssted: Curato Røntgen Trondheim

member

Helga M. Brøgger

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Bente Lund Neple

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Billy Roger Parimalasingham

Medlem
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal HF

member

Peter Mæhre Lauritzen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
Telefon: 952 48 249
Privat e-post: peter.m.lauritzen@gmail.com

member

Tanja Kristine Rønsen

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Audun Berstad

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Kjetil Jordahl Blix

Medlem
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal HF

member

Harald Nes

Medlem
Arbeidssted: Helse Fonna HF
Telefon: 52 73 20 00