Verv og representanter i andre utvalg

Hjelp oss å oppdatere denne informasjonen!  Send tilføyelser og rettinger til Styret

 

Radiologforeningens representant i Helsedirektoratets referansegruppe for kodeverk:

Olav Sporaland

 

Representant i Brystkreftutvalget:

Per Skaane

 

Medlem i referansegruppen for rygglidelser:

Olaf Nicolai Pedersen

 

Representanter i ESR:

Education Comittee: Johan Castberg Hellund

Research Comittee: Leder av RadForsk

Quality and Safety Comittee: Peter Lauritzen

 

Acta Radiologica:     

Editors: Arnulf Skjennald, Ullevål

Associate Editors: Nils-Einar Kløw,  Karen Rosendahl, Andreas Abildgaard, 

Styremedlem: Hans-Jørgen Smith, RH (sist 2001)

 

Japanese-Scandinavian Radiologic Society:

Frode Lærum

Aslak Aslaksen

Per Kristian Hol

 

Representant i NUCG             

 

(Norsk urologisk cancer group)         

 

Representant i NGICG            

Reidun Fougner (utnevnt 2004 av styret)

(Norsk gastrointestinal cancergruppe)        

 

Representant i NLCG             

Mogens Aaløkken (utnevnt av styre 2004)

(Norsk lungekreftgruppe)

 

Medlemmer av styret i IHE-Norge:

Aslak Aslaksen

Jan Størmer

 

Representant i Tverrfaglig arbeidsgruppe for kvalitetsforbedring av rutiner for  skjelett dysplasi diagnostikk 

Karen Rosendal (utnevnt av styre 2004)

 

Regnskapsfirma (kontrakt)           

Admento Oppdal

 

Valgkomite (velges av generalforsamlingen)       

Aslak Aslaksen (leder), Frode Lærum, Kristin Bakke

 

RADIOLOGFORENINGEN: BESTEPRISEN:

1995: Karen Rosendahl

1996: Reidar Dullerud

1997: Andreas Abildgaard

1998: Viggo Blomlie

1999: Per Skaane

2000: Kirsti Løken

2001: Gunnar Sandbæk 

2002: Kjell Arne Kvistad

2003: Heidi Beate Eggesbø

2004: Gaute Hagen

2005: Kullbir Singh

2006: Trond Bjerke Larsen

2007: Arne Sigmund Borthne

2008: Per Kristian Hol

2009: Ingfrid Salvesen Haldorsen

Fra og med 2010 vil det ikke bli delt ut en bestepris, men istedet vil alle årets doktorgrader bli hedret.

 

PRIS FOR BESTE FRIE FOREDRAG BLANT ASS.LEGER OG STIPENDIATER: 

Innført 2000 (høstmøtene):

2000:  Kjetil Bredesen

2001:  Heidi Eggesbø

2002:  Anette Torød Skeie

2003:  Audun Berstad

2004:  Anne Sofie Larsen

2005:  Jørg Geisler

2006:  Sven Weum

2007:  Ingrid Salvesen Haldorsen

2008:  Frode Lohne

 

ÆRESMEDLEMMER I NORSK RADIOLOGISK FORENING:

Sigvald N.Bakke

Elis Berven

Gösta Forssell

Johan Frimann-Dahl

Ellen Gledisch

Severin Heyerdahl

Erik Poppe

Lars Vegard

Åke Åkerlund

Kjell Liverud

Per Amundsen

Erik Lindgren

Erik Bojsen

Anders Lunderquist

Trygve Aakhus

Tor Drevatne

Ivar Enge

Arne Evensen

Olle Olsson

2001 Ingar Skalpe

2001 Alf Kolbenstvedt

2003 Karen Rosendahl

2003 Asbjørn Nordby

2006 Tatsuo Kumazaki (Japan), Holger Petterson (Sverige),

Hans Ringertz (Sverige) og Ola Heldaas

2007 Finn Kolmannskog, Henrik Lien, Arnulf Skjennald, Steinar Wasa

2008 Anne Beth Moslet, Karleif Vatne, Finn Lilleås

2009 Jon Heger, Kirsti Løken

2010 Hans-Jørgen Smith

2011 Per Skaane, Frode Lærum

2012 Staal Hatlinghus, Arne Heilo

2013 –

2014 Jan Størmer, Odd Petter Eldevik, Anders Magnusson (Sverige)

2015 Nils-Einar Kløw og Per Hjalmar Nakstad

2016-

2017 Gaute Hagen

 

NORSKE ÆRESMEDLEMMER  I NORDISK FORENING FOR MEDICINSK RADIOLOGI:

2002 (Island):

Arnulf Skjennald

Roy Magnus Løken

2005:

Hans-Jørgen Smith