NoRaFo og underforeninger

Underforeninger og spesialforeninger

NFAR_LOGO

Norsk forening for abdominal radiologi er et forum for samarbeid, erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid innen gastrointestinal, urologisk og gynekologisk bildediagnostikk.

NFMSR_LOGO

NFMSR skal fremme muskel- og skjelettradiologi som et viktig fagområde innen radiologien.

NFPR_logo

Norsk forening for pediatrisk radiologi skal ivareta barneradiologiens vitenskaplige og faglige interesser, og fremme utviklingen av barneradiologisk diagnostikk.

NFTR_LOGO

Norsk forening for thoraxradiologi er et forum for faglig utvikling og utveksling innen feltet thoraxradiologi. 

Andre utvalg og foreninger

Norsk radiologisk forening logo

I november 2015 vedtok styret å opprette et kvalitetsutvalg. Utvalget skal bestå av to medlemmer fra styret og fem medlemmer fra foreningen. Utvalgets oppgaver er å bistå styret i behandlingen av kvalitetsrelevante saker, og å arrangere et årlig kvalitetsseminar. Hoveddelen av arbeidet kommer til å bli gjort per e-post. Det kan bli aktuelt med ett til to møter i året. 

Norsk radiologisk forening samarbeider med Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning blant annet om utgivelsen av Noraforum

ESR-logo (forsidebilde-format 300x145 pixler)

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.