European Society of Radiology

En av medlemsfordelene i Norsk radiologisk forening er at du også meldes inn i European Society of Radiology (ESR). Medlemskap i ESR har mange fordeler: gratis elektronisk tilgang til tidsskriftet European Radiology, redusert pris på ECR og kurs som arrangeres i regi av ESR samt tilgang til nettkurs og foredrag via ESR sin ”education on demand”.

Mer info om medlemsfordeler i ESR finner du her: http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/membership/benefits.htm

Styret opplever at ikke alle medlemmer i Norsk radiologisk forening automatisk får sitt medlemskap i ESR, og har derfor laget nye innmeldingsrutiner i samarbeid med medlemsregisteret til Den norske legeforening.

I Norge er det strenge regler om samtykke til spredning av informasjon om medlemskap i fagforeninger, som Den norske legeforening. For å melde deg inn i ESR må Norsk radiologisk forening formidle informasjon om deg (navn, adresse, e-postadresse og medlemsstatus: LiS/Spesialist/Pensjonist) til ESR. Dersom du ikke samtykker til at denne informasjon om deg videreformidles til ESR må du gi beskjed om dette til medlem@legeforeningen.no.

Dersom du opplever at den automatiske innmeldingen i ESR ikke fungerer, kan du kontakte ESR medlemsregister på membership@myesr.org. Du må opplyse at du har medlemsskap gjennom Norsk radiologisk forening. Dersom det fortsatt ikke løser seg kan du kontakte styret.

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk radiologisk forening

Neste ECR blir 1. til 5. mars i Wien.

Kjempemulighet! Leger i Spesialisering under 35 år kan få gratis deltagelse og overnatting under ECR 2017 dersom de sender inn et abstract. Søknadsfrist 15. oktober. Les mer her

Den 8. november, på jubileumsdagen for Wilhelm Conrad Röntgens oppdagelse av røntgenstrålene, er den internasjonale radiologidagen (International Day of Radiology - IDoR). I år er det barneradiologi som er i fokus. Du kan lese interview med lederen i Norsk forening for pediatrisk radiologi, overlege Lise Heiberg her. På hjemmesiden til IDoR kan du lese mer om arrangementet og laste ned en gratis bok om barneradiologi.