Norsk forening for abdominal radiologi

NFAR har tildelt pris for beste artikkel i 2017 innen fagfeltet abdominal radiologi til Lars Reisæter for arbeidet: "Optimising preoperative risk stratification tools for prostate cancer using mpMRI" publisert i European Radiology (nivå 2 tidsskrift). Dette var et arbeid som Jarle Rørvik var med å initiere.

Foreningen ønsker å stimulere til vitenskapelig arbeid innen abdominal radiologi i Norge og vil også i år til dele ut pris for beste artikkel publisert i løpet av 2017.

Gratulerer til to nye PhD:

NFAR har besluttet å dele ut en årlig pris for beste artikkel. Prisen for 2016 ble vunnet av Victoria Young for artikkelen: Radiology response in the emergency department during a mass casualty incident: a retrospective study of the two terrorist attacks on 22 July 2011 in Norway. (Lenke til artikkel)


NFAR arrangerer sitt årlige dagsseminar, denne gang på Gardermoen, mandag 7.mai 2018. Tema: Sykdom i nyrer og urinveier. Alle kan melde seg på. Påmelding til Fride Tennebø: 
fride.tennebo@helse-mr.no