Nye PhD Kandidater 2017/2018

Gratulerer til to nye PhD:

To av medlemmene i NFAR har tatt dr grad det siste året. Styret i NFAR gratulerer og som en liten påskjønnelse dekker vi kursavgiften for begge to til NFAR dagsseminar våren 2019.

 Aida Kapic Lunder, Lis lege, Bilde diagnostisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Aida Kapic Lunder, Lis lege, Bilde diagnostisk avdeling, Akershus Universitetssykehus.

Avhandling:

Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease.

 Ragnhild Marie Undseth, Overlege, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ragnhild Marie Undseth, Overlege, Lovisenberg Diakonale Sykehus, nåværende arbeidssted Intervensjonssenteret Rikshospitalet OUS.

Avhandling:

Irritable bowel syndrome – Clinical, pathophysiological and radiological aspects.

Mer om emnene