Kasuistikker

Vi har lagt til en ny side med kasuistikker fra våre medlemmer.

Førstemann (kvinne) ute er Kristin Mellingen fra Vestre Viken med en spennende kasustikk om endokarditt. Send gjerne inn om du har noe interessant på lager - stokke@me.com. 

Mer om emnene