NFAR deler ut pris for beste fagartikkel innen abdominal radiologi 2017

Foreningen ønsker å stimulere til vitenskapelig arbeid innen abdominal radiologi i Norge og vil også i år til dele ut pris for beste artikkel publisert i løpet av 2017.

Utdelingen av prisen for 2017 vil bli foretatt ved årsmøte i NFAR som avholdes i forbindelse med Radiologforeningens Høstmøte 24 oktober kl 17.30 i Ingeniørenes Hus i Oslo .

Forslag til prisvinner for 2017 og aktuelle artikkel sendes til ingfrid.haldorsen@uib.no og ole.jacob.greve@sus.no innen  1. oktober 2018.

Beste fagartikkel retningslinjer

  1. Prisvinneren må være medlem av NFAR
  2. Prisvinneren må være første eller siste forfatter
  3. Artikkelen må være publisert i internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering
  4. Nivå 2 tidsskrift rangeres over nivå 1 tidsskrift
  5. Impactfactor
  6. Tema i artikkelen må være innenfor fagfeltet abdominal radiologi     (Gastro, Uro eller Gyn)
  7. Andre forhold som styret i NAFR vurderer som relevante
  8. Som publikasjonsdato gjelder ”epub” dato

Mer om emnene