Fag

Beskjeden samling av foredrag, kasuistikk og annen fagstoff.

Vi inviterer alle interesserte radiologer og assistentleger til å melde seg inn i foreningen! 

 

http//Innmelding.NFMSR.no