NFMSR på Radiologisk Høstmøte 2016

NFMSR program på Radiologisk Høstmøte 2016:
Scandic St Olavs Plass. 
Torsdag 27.10.2016

  • 09.00 til 10.00 Akutt kne
  • 17.00 til 17.30 Generalforsamling/årsmøte i NFMSR*
  • 17.30 til 18.xx Lisfranc-skader*
  • 19:00 Aperitiff i utstillingsområdet
  • 19:30 Kongressmiddag

*Deltakelse på NFMSR generalforsamlingen og Lisfranc foredrag er gratis. 

NFMSR program på Radiologisk Høstmøte 2016:
Scandic St Olavs Plass. 
Torsdag 27.10.2016

  • 09.00 til 10.00 Akutt kne
  • 17.00 til 17.30 Generalforsamling/årsmøte i NFMSR*
  • 17.30 til 18.xx Lisfranc-skader*
  • 19:00 Aperitiff i utstillingsområdet
  • 19:30 Kongressmiddag

*Deltakelse på NFMSR generalforsamlingen og Lisfranc foredrag er gratis. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kl. 09.00 til 10.00Muskel- og skjelettradiologi Moderator Johan C. HellundhRom: Edderkoppen Scene
Akutt kne
Hvilke kneskader haster det å ta bilder av, og hvorfor? Ortoped Marc Strauss, OUS. Rtg og CT av kneet i en akutt setting. Radiolog Øyvind Fidje, OUS 
Akutt MR av knær. Indikasjoner, funn, bildetolkning. Radiolog Anagha P. Parkar, Haraldsplass.
Akutte inflammatoriske tilstander i kne. Indikasjoner, funn, bildetolkning. Radiolog Knut Algaard, Diakonhjemmet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalforsamling NFMSR
Kjære medlem i NFMSR!
Du inviteres herved til generalforsamling/årsmøte i Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi. 
Møtet finner sted torsdag 27 oktober, i høstmøteuken, umiddelbart etter det offisielle dagsprogrammet, kl 17. 
Sted: Møterom Parketten, Scandic Edderkopen, St Olavs plass, Oslo. 
Deltakelse på generalforsamlingen er gratis. 
Umiddelbart etter generalforsamlingen blir det et faglig program: "Lisfranc-skader, ved ortoped Are Stødle og radiolog Helga Brøgger, begge OUS Ullevål. 
Samlet lengde på generalforsmaling og faglig del blir cirka 1 time. Vi håper så mange som mulig vil delta på NFMSRs offisielle dagsprogram samme dag, samt på felles sosial middag samme kveld for alle medlemmer av NoRaFo. 
Saksliste:1. Formannen ønsker velkommen. Godkjenning av innkallingen. 2. Årsrapport ved formannen.3. Økonomisk oversikt ved kasserer. 4. Innmeldt sak fra medlem: ESSR Diploma, styret orienterer om arbeid med å få tilpasset kravene til norske forhold. 5. Referat fra ESSR, poster om MSK-kompetanse i Norge. 6. Valg av nytt medlem til styret. Anagha P Parkar går ut av styret, nytt medlem er foreslått av valgkomiteen: Per Kristoffersen fra Haukeland. 7. Eventuelt. 
I følge våre vedtekter og vedtektsendring fra årsmøtet 2015 må innsigelser mot forslag til nytt medlem innsendes til styret med begrunnelse innen 14 dager før generalforsamlingen. 
Vel møtt!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiologisk Høstmøte:  
Påmelding: 
Program: 
Hotell: Scandic St Olavs Plass. 

 

 

 

Fra generalforsamling/årsmøte i Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi.