Overlegevikariat Rikshospitalet

Ledig langvarig overlegevikariat ved Muskel-skjelettenheten på Rikshospitalet.

Søknadsfrist 06.11.16, se standard utlysningstekst.

Ledig langvarig overlegevikariat ved Muskel-skjelettenheten på Rikshospitalet.

Søknadsfrist 06.11.16, se standard utlysningstekst.

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3239013335&culture_id=NB-NO&company_id=2453998809&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oGuKd3lVetMIGnUtMJXIVcMiOkTKnRwfXupvGbgpTSYi2VxBpmLDw%2fVfpki7W3k2M%2fyHEJQ%2frLk7yuPMPmWFUN3QSZ9EDqFPoA56FpXHcXyNPu5g14kt51pslj55obeA4eFyfUzTw0S%2b1POF438Hq4i2m5mj4DOV0VL8ZTFpRBGRQNCgfZ5oKvZYeVUygyfYNEGyispE7BgBvm3lCvbQ60PsIaDrI6cqjOwJN2EO9H%2fQ%3d%3d

I tillegg kan nevnes:

Stillingen innehas av kollega som har fått stipend over tre år for å fullføre PhD. Etter at annonsen ble skrevet, har vi mottatt bekreftelse fra henne om at hun søker om permisjon for hele stipendiatperioden, dvs til 01.04.19.

Enheten har fire overlegestillinger og en LIS på åtte ukers rotasjon.

Pasientene våre er for en stor del barn, ca 50 %. Disse er henvist for syndromutredning, rekonstruktiv ortopedisk kirurgi, inkl skoliosekirurgi, overekstremitetsskader og generell barneortopedi. Vi betjener også barnerevmatologene, spesielt med MR og en del ultralyd av ledd. I tillegg demonstrerer vi for voksenrevmatologer som kun behandler systemsykdommer med hovedvekt på bindevevs- og vaskulittsykdommer, ikke leddsykdommer.

Arbeidstid: Daglig 07-16, ikke vakt. 10 dager avspasering pr år. Arbeidstid kan diskuteres.

Rikshospitalet har et åpent og spennende fagmiljø med høy vitenskapelig aktivitet.

Ta kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon om stillingen!

 

Med vennlig hilsen

Ragnhild B Gunderson

Enhetsoverlege