Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Norsk radiologisk forening samarbeider med Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning blant annet om utgivelsen av Noraforum