Bli medlem? Betale kontingent for 2018?

Er du medlem i Norsk radiologisk forening og arbeider med, eller har interesse for brystdiagnostikk kan du nå melde deg inn i vår forening.

 

 Vi er godkjendt som en underforening under Norsk radiologisk forening, og er registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvis du ønsker å bli medlem i "Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk" blir du det ved å betale kr 200,- inn på vår konto nr. 1503 28 01835, og samtidig sende en mail om innmelding til vår kasserer Lars Hagen Henriksen ( lars@sykehuset-innlandet.no ). Alternativt kan du VIPPSE kr. 200 til VIPPS nr. 12281, men husk mailen til Lars. Du må være medlem i Norsk radiologisk forening for å bli medlem i vår underforening. Se mer informasjon om foreningen under "vedtekter". Du kan komme i kontakt med leder i foreningen Hildegunn Aase på denne mailadressen: hildegunn.aase@helse-bergen.no

Mer om emnene