EUSOBI's anbefalinger

Vår forening har mottatt en henvendelse fra EUSOBI. De har et ønske om at norske mammaradiologer kjenner til deres anbefalinger og at informasjonen tilgjengeliggjøres for kvinner.

EUSOBI har utarbeidet tre dokumenter med informasjon til kvinner. De kaller dem "women's information papaers". De tre dokumentene er:

Mammografi: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13244-016-0531-4

MR (av bryst): http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00330-015-3807-z

Screening uttalelse: http://link.springer.com/article/10.1007/s00330-016-4612-z

Vår forening er bedt om å oversette disse dokumentene og å legge dem tilgjengelig på internett. Vi (Styret i NFRBD) mener dette arbeidet er for omfattende og at informasjonen er greit tilgjengelig på engelsk. Det viktigste for oss, er at informasjonen er kjent for dere som i varetar brystdiagnostikken i Norge.

Mer om emnene