LIS kurset er nå fulltegnet, og kursledelsen ser fram til en flott dag med godt program, som blant annet inneholder behandlingsprinsipper om inflammatorisk leddsykdom, PMR/AT og vaksinering av immunsupprimerte. 

Programmet finner dere her:  

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/praktisk-revmatologi-ved-artritt-og-bindevevssykdommer-2019-11-27

Minner også om at alle LIS i revmatologi ønskes velkommen til årsmøtet i Fagutvalget for utdanningskandidater i revmatologi (FUR) rett etter kurset, kl 16 onsdag 27.11.19, se vedlegg. 

Da er programmet klart, og leder i NRF Helena Andersson, i samarbeid med leder i Fagrådet Tina Pedersen, ønsker velkommen til et viktig og spennende seminar dagen før Julekurset, onsdag 27.november kl 10-16.15 på Comfort Runway Hotel. Temaet er Nasjonal veileder i revmatologi: digital løsning og prosedyrer. Vi håper at dette prioriteres høyt, her er det viktig med bred diskusjon!

Julekurset 2019 er i rute, og vi gleder oss til et faglig sterkt program og hyggelig samvær! Kurset avholdes 27.-29.november på Comfort Runway Hotel. Påmelding er åpnet til Hovedkurset: Nyheter i revmatologi, frist 23.10.19. Nytt og enklere i år er at påmelding til overnatting og festmiddag også skjer via samme link: 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/4/33540/?fbclid=IwAR3Cvz6KWhZ8myX-uRloV5GaVqF6TKZ76kq-1kD5XZgIR10h0vK3Fv1rby4#tab1

Programmet inneholder blant annet GCA, Takayasu, IgG4 relatert sykdom, MR ved SpA, nedtrapping av DMARDs og moderne revmakirurgi. Se vedlagt komplett program 

Det utlyses et forskningsstipend på 100 000 kr som skal deles ut i Ålesund sept 2020! Søknadsfrist er 15.november, se vedlegg for detaljer!

Oppfordrer også til et besøk innom hjemmesiden til Scandinavian Congress of Rheumatology 2.-5.september 2020! Denne kongressen må alle mann alle i Norsk Revmatologi delta på!

Link til hjemmesiden:  https://scr2020.no/

Link til Facebook-siden: https://www.m.facebook.com/scr2020/

Ingen aktiviteter funnet

Annonser