NRF og leder Helena Andersson ønsker velkommen til årets seminar 21.november på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, se vedlagt program (med forbehold om små endringer). Det er implementering av spesialistutdanningen som er fokus før lunsj, og etter lunsj vies tiden til kliniske multisenterstudier og registerforskning, og mulige kommende nasjonale prosjekter. Påmelding her:  https://no.surveymonkey.com/r/nrfseminar2018

Kurskomiteen og styret i NRF ønsker velkommen til årets LIS-kurs 21.november og Hovedkurset 22.-23.november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Dette blir et flott kurs, og er et viktig treffpunkt for norsk revmatologi. Vi håper å se så mange som mulig der! 

Minner at det i år som tidligere er frist 1.november for innsending av abstracts til årets julemøte. Det skal presenteres aktuell forskning under hovedkurset, og de som sender inn abstracts har mulighet for å vinne Abstractprisen 2018 som lyder på 10 000 kr. Send abstractet til sekretær i Norsk Revmatologisk forening Anna-Birgitte Aga: anna.birgitte.aga@gmail.com

NRF lyser ut den årlige Klinikerprisen på kr 25 000. Kandidatene skal være aktive kliniske revmatologer som har gjort en spesiell innsats for pasientene og faget vårt. Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com. Prisen vil bli utdelt under årets Julemøte på Gardermoen. Se vedlegg. 

Ingen aktiviteter funnet

Annonser
  • Kurs i revmatologi DNLFs kurskatalog, lenke
  • Anbefales: Kursoversikt fra EULAR  www.eular.org/calendar/cfm
  • International course on joint aspiration, joint injections and synovial fluid analysis. 7.-8-nov 2018, Venezia, Italia http://www.sircourses.com/venezia-2018/
  • Høstmøte i Legenes forening for Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP), 15.-16.november 2018, GardermoenProgram høstmøte 2018.pdf
  • Norsk Revmatologisk avdelings Julekurs, Gardermoen, 20.-22.november 2018
  • Den 7. årlige MUSS-konferansen (Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse), 29.-30.november 2018, Clarion hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen http://www.muss.no
  • Radiorheumatology, course of diagnosis through imaging, 11.-13.des 2018, Camogli, Italia http://sircourses.com/camogli2018/
  • 5th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity CORA 2019, 14.-16.mars 2019, Firenze, Italia https://cora.kenes.com/2019/
  • 19. International Vasculitis ans ANCA Workshop, Philadelfia, Pennsylvania, USA. 7.-10.april 2019. http://www.vasculitis2019.org
  • SCR 2020, Ålesund 2.-5.sept 2020, Scandic Parken Hotell