Julekurset 2018: Foredrag

Her er presentasjonene fra både LIS-kurset og hovedkurset 2018. Vi legger disse ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst. 

Fra LIS-kurset onsdag 21.11.17:

1) Lagt ut: Spondyloartritter- oversikt, diagnisostikk og behandling med spesielt fokus på trening, Gunnstein Bakland, UiT.

2) Lagt ut: Fatigue ved kroniske inflammatoriske sykdommer og effekt av trening, Roald Omdal, SUS

3) Lagt ut: Dyspnoe hos pasienter med systemisk sklerose, Anna Hoffmann-Vold, OUS

4) Lagt ut: Kryoglobuliner, Øyvind Midtvedt, OUS

5) Lagt ut: Infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter, Jan Kristian Damås, NTNU

Fra Hovedkurset torsdag 22.11.18:

1) Lagt ut: Hjerte- karrisiko ved spondyloartritter, Agnete Malm Gulati

2) Lagt ut: ANCA-assosierte vaskulitter, ny prosedyre, Wenche Koldingsnes, UNN

3) Psoriasisartritt,  Mari Hoff

4) Lagt ut: MCTD, Ragnar Gunnarson

5) Reaktiv artritt, Maria Mjaavatten

Fra Hovedkurset fredag 23.11.18:

1) Immunrelaterte bivirkniger etter behandling med immun-sjekkpunkt hemmere, Onkologens perspektiv, Marta Nyakas

2) Lagt ut:  Immunrelaterte bivirkninger, Revmatologens perspektiv, Marte S. Heiberg

3) Nyheter ved systemisk sklerose, Anna-Maria Hoffmann-Vold

4) Lagt ut: Mikrobiomets rolle i immunologiske sykdommer, Johannes Hov

5) Mikrobiomets rolle ved systemisk sklerose, Anna-Maria Hoffmann-Vold

6) Lagt ut: Hyaluronsyreinjeksjoner i artroseledd, evidens og effekt?