Utlysning av stipend fra Scandinavian Rheumatology Reserach Foundation

Det utlyses et forskningsstipend på 100 000 kr som skal deles ut i Ålesund sept 2020! Søknadsfrist er 15.november, se vedlegg for detaljer!

Oppfordrer også til et besøk innom hjemmesiden til Scandinavian Congress of Rheumatology 2.-5.september 2020! Denne kongressen må alle mann alle i Norsk Revmatologi delta på!

Link til hjemmesiden:  https://scr2020.no/

Link til Facebook-siden: https://www.m.facebook.com/scr2020/