Æresmedlemmer i NRF

De følgende er blitt utnevnt til æresmedlemmer i NRF:

Monika Østensen

Tore K. Kvien

Gunnar Huseby

Øystein Førre

Villy Johnsen