Fagrådet i NRF

Fagrådet består i perioden 2018-2019 av følgende medlemmer: 

Tina Pedersen (leder), Lars Karoliussen, Pernille Bolton-King, Marianne Dalen og Pernille Bøyesen.