Redaksjonskomite Norsk Rheumabulletin

Det ble fra 2018 opprettet en redaksjonskomite i Norsk Rheumabulletin. 

Komiteen består av følgende medlemmer: Erik Rødevand (leder), Inger Myrnes Hansen, Carina Skorpen og webredaktør i NRF (Anja Hjelle).