Styret i NRF

Styremedlemmer velges på årsmøtet i NRF hvert andre år. Det består av en leder, en nestleder, en sekretær, en kasserer, en webredaktør, en LIS-representant og 2 andre medlemmer. 

Styret som ble valgt for perioden 2018 og 2019 består av:

Helena Anderson (leder), Bertha Storesund (nestleder), Anna-Birgitte Aga (sekretær), Tone Nystad (kasserer), Anja Hjelle (webredaktør), Jintana Andersen (LIS-representant), Erik Rødevand og Espen Haavardsholm (forskningsansvarlig). 

member

Anna Helena Andersson

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Anna-Birgitte Aga

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Tone Wikene Nystad

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Erik Rødevand

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 72827298

member

Espen Andre Haavardsholm

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Anja Myhre Hjelle

Medlem
Arbeidssted: Helse Førde HF

member

Bertha Randulff Storesund

Medlem
Arbeidssted: BERTHA STORESUND

member

Jintana Bunpan Andersen

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF