Styret i NRF

Styremedlemmer velges på årsmøtet i NRF hvert andre år. Det består av en leder, en nestleder, en sekretær, en kasserer, en webredaktør, en LIS-representant og 2 andre medlemmer. 

Styret som ble valgt for perioden 2018 og 2019 består av:

Helena Anderson (leder), Bertha Storesund (nestleder), Anna-Birgitte Aga (sekretær), Tone Nystad (kasserer), Anja Hjelle (webredaktør), Jintana Andersen (LIS-representant), Erik Rødevand og Espen Haavardsholm (forskningsansvarlig).