Presentasjon styremedlemmer 2018-2019

member

Anna Helena Andersson

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Anna-Birgitte Aga

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Tone Wikene Nystad

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Erik Rødevand

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 72827298

member

Espen Andre Haavardsholm

Medlem
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus AS

member

Anja Myhre Hjelle

Medlem
Arbeidssted: Helse Førde HF

member

Bertha Randulff Storesund

Medlem
Arbeidssted: BERTHA STORESUND

member

Jintana Bunpan Andersen

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF