Valgkomiteen i NRF

Det er valg i NRF hvert andre år, og det skjer på Årsmøtet som er samtidig som det årlige Julekurset i november hvert år. Neste valg er i 2019, og det skal da velges sammensetning for styret for perioden 2020-2021. 

Valgkomiteen består av følgende medlemmer: Anne Salberg, Ruth Thomsen og Ada Wierød.