Adenuric

Adenuric inneholder virkestoffet febuksostat

Denne lenken peker til pasientinformasjon om febuksostat