Benepali inj.

Virkestoff: etanercept

Etanercept er virkestoffet i: Enbrel, Benepali 

PASIENTINFORMASJON

Etanercept er virkestoffet i «Benepali®» og i «Enbrel®»

Denne siden har lenke til pasientinformasjon om etanercept