Bugnanto depotplaster

Norsk revmatologisk forening

Virkestoff: buprenorfin

PASIENTINFORMASJON

Bugnanto inneholder virkestoffet buprenorfin

Vennligst følg lenken til pasientinformasjonen her