alendronat

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder alendronat.

Alendronat er virkestoffet i ”Fosamax” og ”Alendronat”