Brexidol tbl.

Virkestoff: piroxicam                                        PASIENTINFORMASJON